Month: September 2017

Uncategorized

เทคโนโลยีการทำเลสิก แก้ปัญหาสายตา

ภาวะสายตาผิดปกติ ที่สามารถแยกออกเป็น 4 ประเภทหลักๆ คือ สายตาสั้น สายตาเอียง สายตายาวโดยกำเนิดและสายตายาวตามอายุ ส่วนวิธีการแก้ไขนั้นก็สามารถทำได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพร่างกาย งบประมาณ ความชอบส่วนบุคคล หรือความสะดวกสบาย อย่างบางคนมีข้อจำกัดทางด้านอาชีพ หรือการทำกิจกรรม งานอดิเรก ที่การใส่แว่นตาหรือคอนเทกเลนส์ อาจจะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน อย่างเช่น ผู้ที่ต้องทำงานบนเครื่องบิน นักบิน ทหารบิน แอร์โฮสเตส นักกีฬา หรืออาชีพอื่นๆ รวมถึงข้อจำกัดในการทำกิจกรรมบางประเภท เช่น การว่ายน้ำหรือการอยู่ในที่ที่มีฝุ่นควันมาก เป็นต้น ปัญหาสายตานับเป็นอุปสรรคสำหรับการใช้ชีวิตประจำวันมากมายของใครหลายๆ  คน แต่ก็ผู้ที่คิดค้นวิธีแก้ปัญหาทางสายตา โดยไม่ว่าจะเป็นแว่นสายตา คอนแทคเลนส์ การผ่าตัดแก้ไขปัญหาสายตา หรือการทำเลสิคContinue reading