Month: September 2018

เด็ก ครอบครัว

การรักษาโรคสมาธิสั้น

เมื่อลูกเป็นสมาธิสั้น พอเด็กเข้าโรงเรียน พ่อแม่และครูมักจะพยายามตีกรอบให้เด็กปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ทำให้เด็กมีความอึดอัดและต่อต้าน คำสั่งแสดงความก้าวร้าว ไม่ฟังคำสั่ง ดื้อ ซน ไม่อยู่นิ่ง ไม่อะไรไม่สำเร็จ ปลีกตัวออกจากเพื่อนๆ เล่นคนเดียว พ่อแม่และครูควรเข้าใจว่าลักษณะเหล่านี้เป็นธรรมชาติของเด็กสมาธิสั้น สำหรับเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้น มักจะแสดงออกผ่านพฤติกรรม การแสดงออก มีองค์ประกอบ 3 อย่างทางพฤติกรรม  คือ ซนมากสมาธิสั้น และหุนหันพลันแล่น และโดยอาจจะมีบางองค์ประกอบหรือมีทั้งหมดเลยก็ได้  พฤติกรรมดื้อ  ซนมาก เด็กจะกระโดดโลดเต้นตลอดเวลา ไม่อยู่นิ่ง ยุกยิก เล่นไม่รู้จักเหนื่อย ครูมักจะบอกว่าเด็กเดินในห้องตลอดเวลา วิ่งทั้งวัน ผุดลุกผุดนั่ง อยู่กับที่ไม่ได้ ชอบเล่นแรงๆ โลดโผนContinue reading