Month: January 2019

ฟันปลอม

ประเภทของการทำฟันปลอมที่คุณต้องรู้

คนที่มีปัญหาการสูญเสียฟันและยังไม่ได้ทำทันตกรรมรากเทียม เพราะการทำรากฟันเทียมมีราคาที่สูงมาก ก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้โดยการใส่ฟันปลอมซึ่งจะทำหน้าที่ทดแทนฟันที่เสียไป ซึ่งถึงแม้ว่าการทำฟันปลอมจะไม่สามารถใช้งานได้เทียบเท่ากับฟันจริงและการทำรากฟันเทียม อีกทั้งยังไม่ดูเป็นธรรมชาติมากเท่าไหร่ แต่ในปัจจุบันนี้ก็ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาให้การใส่ฟันปลอมให้มีคุณภาพดีขึ้น มีความเป็นธรรมชาติและสามารถสวมใส่ฟันปลอมให้ดูสวยงามแนบเนียนมากกว่าเดิมยิ่งขึ้น ฟันปลอม คือ การทำทันตกรรมเพื่อความงามอีกประเภทหนึ่งที่นิยมทำมากในกลุ่มของผู้ป่วยที่มีปัญหามาจาการสูญเสียฟันธรรมชาติ ซึ่งในการทำฟันปลอมนั้น จะมีราคาที่ไม่แพงมากนัก อีกทั้งยังสามารถทำได้ง่าย รวดเร็วและสะดวกกว่าการทำฟันประเภทอื่นๆ จึงไม่แปลกที่ผู้ป่วยทีปัญหาการสูญเสียฟันธรรมชาติ จะมองว่าการใส่ฟันปลอมจะช่วยทดแทฟันธรรมชาติได้ โดยในการฟันปลอมนิยมแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ดังต่อไปนี้ ฟันปลอมแบบติดแน่น เป็นการทำฟันปลอมที่ไม่สามารถถอดออกได้ง่าย หรือที่หลายมักรู้กันดีในชื่อ ทันตกรรมรากเทียม ซึ่งรากฟันเทียมนั้น จะเหมาะกับคนที่มีสูญเสียฟันเป็นบางซี่โดยทันตแพทย์จะทำการกรอฟันที่อยู่ข้างฟันที่เสียไปเพื่อใช้เป็นที่ยึดฟันปลอม จากนั้นจึงใส่สะพานฟันหรือฟันปลอมเข้าไปโดยยึดฟันปลอมเอาไว้ที่ด้านหัวและท้ายของฟันที่เสียไป ทำให้ฟันค่อนข้างยึดติดแน่น สามารถเคี้ยวอาหารได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกลัวหลุดหรือรู้สึกเกะกะรำคาญ อีกทั้งยังมีความเป็นธรรมชาติสูง ฟันปลอมแบบถอดออกได้ เป็นการทำฟันปลอมที่เหมาะสำหรับคนที่สูญเสียฟันหลายซี่ อย่างเช่น ผู้สูงอายุหรือคนที่มีปัญหาเรื่องเหงือกที่ทำให้ฟันหลุดร่น โดยการใส่ฟันปลอมประเภทนี้สามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้Continue reading