Category: ฟอกสีฟัน

ฟอกสีฟัน

ขั้นตอนการฟอกสีฟันที่คลินิค

สำหรับผู้ที่มีปัญหาฟันเหลือง ยิ้มแล้วไม่มั่นใจ อยากฟันขาวขึ้น แก้ได้ด้วยการฟอกสีฟัน การฟอกสีฟันแบ่งเป็นการฟอกสีฟันที่บานและการฟอกสีฟันที่คลินิค  แต่ในบทความนี้จะพูดถึงการฟอกสีฟันที่คลินิค หรือการฟอกสีฟันให้เสร็จในครั้งเดียว ขั้นตอนแรก เริ่มด้วยการขัดฟันให้ผิวหน้าฟันสะอาดด้วยผงขัดฟัน ขั้นตอนที่ 2 เป็นขั้นการกั้นเหงือกและกั้นน้ำลาย ในขัดตอนนี้ทันตแพทย์จะใช้ผ้ากรอสปิดบริเวณเหงือไว้ เพื่อกั้นน้ำลาย และปกป้องเหงือโดนน้ำยาฟอกสีฟัน ขั้นตอนที่ 3 หลังจากการลงวัสดุบริเวณที่เหงือตรงโคนฟันแล้วจะทำการฉายแสงเพื่อให้วัสดุกั้นเหงือกนั้นแข็งตัว ขั้นตอนที่ 4 ลงน้ำยาฟอกสีฟัน จากนั้น ทำการฉายแสง Cool light ขั้นตอนที่ 5 ดูดน้ำยาฟอกสีฟันออกและทำการเช็คน้ำยาฟอกสีฟันออกให้หมด ขั้นตอนที่ 6 หลอกผนังวัสดุที่กั้นเหงือออก การฟอกสีฟันจะช่วยให้สีฟันขาวขึ้นระดับหนึ่ง ทั้งนี้ระดับสีฟันที่ขาวขึ้น จะขึ้นอยู่กับสีของฟันเบื้องต้น หลังการฟอกสีฟันContinue reading