Category: Uncategorized

Uncategorized

ทำอย่างไรให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

สายตา หนึ่งองค์ประกอบที่สำคัญของมนุษย์ ที่สามารถทำให้คุณมองเห็นได้ สามารถรับรู้ถึงสิ่งต่างที่อยู่รอบตัวของเรา โดยปัจจัยสำคัญ 3 ประการที่ส่งผลให้คุณมองเห็นได้ชัดและไม่ชัด คือ ลำแสงผ่านเข้าสู่ดวงตา ความโค้งส่วนหน้าของลูกตา และความยาวของลูกตา ซึ่ง 3 ส่วนนี้ คือส่วนประกอบที่สำคัญต่อการมองเห็นของมนุษย์เรา หากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ย่อมทำให้คุณไม่สามารถมองเห็นได้แบบ 100% อีกครั้ง แต่กระนั้น ด้วยนวัตกรรมทางการรักษาในปัจจุบันก็ได้มีการพัฒนาเครื่องมือต่างๆ ขึ้นเพื่อช่วยในเรื่องการทำให้สายตากลับมามองเห็นได้อีกครั้งตั้งแต่ การตัดแว่นสายตา, คอนแทคเลนส์ และการทำเลสิกตา โดยในวันนี้เราจะลงรายละเอียดกันครับว่า แบบไหนช่วยให้คุณมีสายตาที่ชัดเจนมากขึ้น 1. แว่นสายตา จะแหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้มีงบมากนัก ซึ่งแว่นสายตาจะมีประโยชน์ในการรวมกำลังแสงให้ได้พอดี และลดการรวมแสงสำหรับผู้ที่มีสายตาสั้นและเพิ่มการรวมแสงสำหรับผู้ที่มีสายตายาว ทำให้จุดรับแสงตกลงพอดี แต่ก็ต้องแลกมากับ ความไม่สะดวกในการสวมใส่ 2.Continue reading

Uncategorized

เทคโนโลยีการทำเลสิก แก้ปัญหาสายตา

ภาวะสายตาผิดปกติ ที่สามารถแยกออกเป็น 4 ประเภทหลักๆ คือ สายตาสั้น สายตาเอียง สายตายาวโดยกำเนิดและสายตายาวตามอายุ ส่วนวิธีการแก้ไขนั้นก็สามารถทำได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพร่างกาย งบประมาณ ความชอบส่วนบุคคล หรือความสะดวกสบาย อย่างบางคนมีข้อจำกัดทางด้านอาชีพ หรือการทำกิจกรรม งานอดิเรก ที่การใส่แว่นตาหรือคอนเทกเลนส์ อาจจะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน อย่างเช่น ผู้ที่ต้องทำงานบนเครื่องบิน นักบิน ทหารบิน แอร์โฮสเตส นักกีฬา หรืออาชีพอื่นๆ รวมถึงข้อจำกัดในการทำกิจกรรมบางประเภท เช่น การว่ายน้ำหรือการอยู่ในที่ที่มีฝุ่นควันมาก เป็นต้น ปัญหาสายตานับเป็นอุปสรรคสำหรับการใช้ชีวิตประจำวันมากมายของใครหลายๆ  คน แต่ก็ผู้ที่คิดค้นวิธีแก้ปัญหาทางสายตา โดยไม่ว่าจะเป็นแว่นสายตา คอนแทคเลนส์ การผ่าตัดแก้ไขปัญหาสายตา หรือการทำเลสิคContinue reading